Obsługa korporacyjna spółek

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę korporacyjną w ramach działalności spółek.

Czytaj Więcej

Fuzje, przejęcia, podziały i przekształcenia spółek

Służymy Państwu pomocą we wszelkich kwestiach związanych z doradztwem prawnym w zakresie przekształcania, łączenia i podziału przedsiębiorstw.

Czytaj Więcej

Upadłość i restrukturyzacja

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług związanych z upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw.

Czytaj Więcej

Sporządzanie i opiniowanie umów

Działalność naszej Kancelarii obejmuje sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych.

Czytaj Więcej

Prawa autorskie, własność przemysłowa, przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji

W ramach pracy naszej Kancelarii oraz – w sprawach tego wymagających - we współpracy z kooperującą z nami kancelarią patentową świadczymy kompleksową obsługę prawną.

Czytaj Więcej

Nieruchomości i prawo budowlane

Zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości i prowadzeniem procesu budowlanego.

Czytaj Więcej

Obsługa korporacyjna spółek

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w bieżącej działalności spółki, w ramach którego możemy zapewnić Państwu w szczególności:

 • przygotowywanie projektów umów spółek,
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej do rejestracji w KRS i rejestrację spółek w KRS,
 • sporządzanie regulaminów funkcjonowania organów spółki,
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz doradztwo związane ze zgromadzeniami wspólników,
 • doradztwo przy negocjacjach oraz przygotowywanie umów zbycia udziałów (akcji),
 • bieżące doradztwo w sprawach korporacyjnych,
 • wsparcie prawne spółek w procesie likwidacji (w szczególności przygotowanie stosownej dokumentacji, reprezentowanie spółki przed sądem rejestrowym, reprezentowanie spółki w stosunkach z wierzycielami).

Dokładny zakres doradztwa zawsze ustalamy wspólnie z Państwem, zależy nam na indywidualnym podejściu do Państwa potrzeb i problemów.

Fuzje, przejęcia, podziały i przekształcenia spółek

Działalność naszej Kancelarii obejmuje sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych. Prawidłowo i bezpiecznie sporządzona umowa pozwoli Państwu zminimalizować problemy związane z przyszłą realizacją kontraktu i egzekwowaniem należnych roszczeń. Nasze doświadczenie pozwala na realizację zleconej przez Państwa usługi w sposób kompleksowy i dostosowany do konkretnych okoliczności.

Oferujemy Państwu w szczególności:

 • analizę prawną przedstawianych umów i projektów umów cywilnoprawnych,
 • wskazywanie oraz analizę potencjalnych ryzyk, związanych z zapisami umownymi,
 • przygotowywanie propozycji zmian do umów i projektów umów, zwiększających Państwa bezpieczeństwo prawne,
 • sporządzanie lub korektę różnych wersji językowych umów w przypadku wersji anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych.

Upadłość i restrukturyzacja

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług związanych z upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw. W obliczu dynamicznych zmian sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych jesteśmy świadomi jak ważne jest szybkie i efektywne reagowanie. Nasza Kancelaria służy Państwu wsparciem w ramach postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a dokładny zakres obsługi prawnej zawsze dostosujemy do Państwa potrzeb, wynikających z indywidualnej sytuacji Państwa przedsiębiorstwa.

W niniejszym zakresie oferujemy Państwu w szczególności:

 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • reprezentowanie wierzyciela w postępowaniu upadłościowym,
 • doradztwo prawne oraz reprezentowanie Państwa w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Sporządzanie i opiniowanie umów

Służymy Państwu pomocą we wszelkich kwestiach związanych z doradztwem prawnym w zakresie przekształcania, łączenia i podziału przedsiębiorstw. Dbamy o to, by związane z tym wsparcie z naszej strony miało kompleksowy i praktyczny charakter i całkowicie spełniało Państwa oczekiwania.

W powyższym zakresie oferujemy Państwu w szczególności:

 • doradztwo prawne w zakresie optymalizacji prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • sporządzanie wymaganej przepisami dokumentacji związanej
  z przekształceniem/połączeniem/podziałem,
 • reprezentowanie spółki przed sądem rejestrowym w procesie przekształcenia/połączenia/podziału.

Prawa autorskie, własność przemysłowa, przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji

W ramach pracy naszej Kancelarii oraz – w sprawach tego wymagających - we współpracy z kooperującą z nami kancelarią patentową świadczymy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa autorskiego, własności przemysłowej oraz zagadnień związanych z czynami nieuczciwej konkurencji. Nasz zespół dołoży wszelkich starań aby odpowiednio zabezpieczyć Państwa interes prawny w powyższym zakresie.

Oferujemy Państwu w szczególności:

 • opiniowanie możliwych roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, patentów, praw z rejestracji wzorów przemysłowych / wspólnotowych, jak również roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym wskazywanie potencjalnych ryzyk,
 • analizę i proponowanie rozwiązań prawnych, mających zapewnić Państwu jak najpełniejszą ochronę praw autorskich, znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, a także ochronę przed czynami nieuczciwej konkurencji i naruszeniami know-how lub tajemnicy Państwa przedsiębiorstwa,
 • kierowanie wezwań o zaniechanie naruszeń, o zapłatę, ew. innych, przewidzianych przepisami prawa,
 • prowadzenie postępowań cywilnych w zakresie naruszenia praw autorskich, praw ochronnych na znaki towarowe, patentów, praw z rejestracji wzorów przemysłowych / wspólnotowych, jak również w zakresie roszczeń wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji,
 • współpraca z Rzecznikiem Patentowym i wsparcie Rzecznika Patentowego w postępowaniach, prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Nieruchomości i prawo budowlane

Zajmujemy się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie transakcji związanych z nabywaniem nieruchomości i prowadzeniem procesu budowlanego. Nasza wiedza i zdobyte doświadczenie pozwalają na odpowiednie wsparcie prawne dla naszych klientów, dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów biznesowych danego przedsiębiorstwa.

Usługi świadczone przez nas w powyższym zakresie obejmują w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów sprzedaży nieruchomości oraz umów inwestycyjnych,
 • udział i wsparcie prawne w toku negocjacji,
 • przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów w procesie budowlanym,
 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawieranych w procesie budowlanym, w tym roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji oraz analiza prawna roszczeń podmiotów trzecich.