Sporządzanie i opiniowanie projektów umów z zakresu prawa pracy

Właściwe stosowanie przepisów prawa pracy pozwala na efektywne i sprawne działanie przedsiębiorstwa, bez narażania go na szkody, wynikłe z nakładanych kar czy sporów, np. z pracownikami, wynikających ze stosowania niezgodnych z obowiązującymi przepisami regulacji umownych.

Czytaj Więcej

Przygotowanie wewnętrznej dokumentacji z zakresu prawa pracy

Odpowiednie przygotowanie wewnętrznych regulacji, obowiązujących w firmie będącej pracodawcą, istotnie wpływa na prosperowanie Państwa przedsiębiorstwa. Udzielimy Państwu wsparcia na każdym etapie tworzenia takich dokumentów.

Czytaj Więcej

Bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy

Realizujemy usługi doradcze z zakresu bieżącego doradztwa obejmującego sprawy pracownicze. Nasze porady dostosowane są każdorazowo do potrzeb Klienta i oparte na analizie konkretnych oczekiwań, mających przynieść korzyść Państwa firmie. Oferujemy Państwu w szczególności:

Czytaj Więcej

Reprezentacja przed sądem pracy

W ramach działalności naszej Kancelarii reprezentujemy naszych klientów przed sądem pracy.

Czytaj Więcej

Sporządzanie i opiniowanie projektów umów z zakresu prawa pracy

Zadbamy o odpowiednie przygotowanie i opiniowanie  projektów umów z zakresu prawa pracy, które uwzględnią specyfikę Państwa przedsiębiorstwa, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Oferujemy w szczególności:

 • sporządzanie projektów umów o pracę, umów powierzenia mienia, korzystania z samochodu służbowego oraz umów o zakazie konkurencji oraz innych umów w zakresie prawa pracy (w tym  również wersji anglojęzycznych lub niemieckojęzycznych),
 • analizę prawną przedstawianych nam przez Klientów umów i projektów umów z zakresu prawa pracy,
 • wskazanie ryzyk związanych z określonymi zapisami umownymi na gruncie prawa pracy,
 • opiniowanie i przygotowywanie projektów  umów z zakresu prawa pracy.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź potrzeby uzyskania konkretnej oferty cenowej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Przygotowanie wewnętrznej dokumentacji z zakresu prawa pracy

Nasza Kancelaria posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w sporządzaniu wewnętrznej dokumentacji z zakresu prawa pracy, takich jak w szczególności:

 • przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania bądź premiowania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, innych wewnętrznych dokumentów spółek z zakresu prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie  prowadzenia dokumentacji pracowniczej, np. akt osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź potrzeby uzyskania konkretnej oferty cenowej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Bieżące doradztwo z zakresu prawa pracy

Realizujemy usługi doradcze z zakresu bieżącego doradztwa obejmującego sprawy pracownicze. Nasze porady  dostosowane są każdorazowo do potrzeb Klienta i oparte na analizie konkretnych oczekiwań, mających przynieść korzyść Państwa firmie. Oferujemy Państwu w szczególności:

 • przygotowywanie bieżących  informacji na temat najnowszych zmian w prawie pracy z przedstawieniem wynikających z tego konsekwencji dla funkcjonowania firmy,
 • odpowiedzi na bieżące pytania prawne  z zakresu spraw pracowniczych, zarówno w formie mailowej lub pisemnej, jak i telefonicznej,
 • wsparcie związane z ew. kontrolami Państwowej Inspekcji Pracy,
 • bieżące wsparcie w relacjach pracodawcy z pracownikami, związkami zawodowymi, innymi reprezentacjami pracowniczymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź potrzeby uzyskania konkretnej oferty cenowej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Reprezentacja przed sądem pracy

Oferujemy Państwu w powyższym zakresie:

 • analizę prawną danej sytuacji spornej i ryzyk z nią związanych,
 • reprezentowanie w postępowaniu przed sądami polubownymi, w postępowaniu mediacyjnym,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych przed sądami pracy, w tym przygotowywanie pozwów, odpowiedzi na pozew, dalszych pism procesowych, środków zaskarżenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań, bądź potrzeby uzyskania konkretnej oferty cenowej, prosimy o kontakt z Kancelarią.