Szkolenia

Każde nasze szkolenie jest dostosowywane do potrzeb Państwa działalności i prowadzone przez radców prawnych i prawników z wieloletnim doświadczeniem w danej dziedzinie prawa. Tematyka naszych szkoleń obejmuje, zależnie od życzeń klientów, zarówno standardowe kwestie, jak na przykład aktualne zmiany w istotnych przepisach, ale też wskazane przez Państwa zagadnienia z określonych dziedzin prawa. Nasze szkolenia mają charakter interaktywny i warsztatowy - nie tylko przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje i obowiązujące przepisy, ale też wspólnie je analizujemy i dyskutujemy na temat konkretnych zagadnień. Po zakończonych warsztatach przekazujemy też Państwu przygotowane w przejrzysty i użyteczny sposób pisemne podsumowanie wybranych zagadnień, które poruszaliśmy na szkoleniu.

Indywidualnie uzgadniamy nie tylko zakres tematyczny szkolenia, ale i jego czas trwania, termin, koszt oraz miejsce – możemy zorganizować je zarówno w siedzibie Państwa, jak i w naszej Kancelarii lub w zewnętrznej lokalizacji.

Krok 1

Ustalamy z Państwem zakres tematyczny szkolenia, a także kwestie organizacyjne (czas trwania, termin, koszt oraz miejsce).

Krok 2

Przygotowujemy i przedstawiamy Państwu listę zagadnień, których omówienie rekomendujemy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możecie Państwo uzupełnić agendę szkolenia o zagadnienia szczególnie dla Państwa istotne.

Krok 3

Opracowujemy szczegółowy scenariusz szkolenia i realizujemy szkolenie w uzgodnionym terminie i miejscu.

Krok 4

Przekazujemy Państwu za pośrednictwem e-mail przygotowane w przejrzysty i użyteczny sposób podsumowanie wybranych zagadnień, które poruszaliśmy na szkoleniu.