ZAKAZ CROWDFUNDINGU UDZIAŁOWEGO

05.02.2024

Szanowni Państwo,

W dzisiejszym artykule odpowiemy na Państwa pytania odnośnie crowdfundingu udziałowego i zakresu obowiązującego w tym względzie zakazu.

Czym jest crowdfunding udziałowy w spółkach z o.o.?

Crowdfunding udziałowy (ang. equity crowdfunding) jest jedną z form finansowania społecznościowego, która zakłada, że Przedsiębiorca, w zamian za zbycie udziałów w spółce z o.o., w ramach oferty publicznej pozyskuje kapitał od wielu prywatnych, bliżej niesprecyzowanych inwestorów. Dzięki takim działaniom spółka może zrealizować swoje cele, a inwestorzy stają się właścicielami określonej liczby udziałów w sponsorowanej przez siebie spółce.

Jaki jest zakres zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z o.o.?

Przed nowelizacją Kodeksu  Spółek Handlowych (KSH), która miała miejsce w listopadzie 2023 r., powszechną praktyką było, iż fundusze na rzecz przedsiębiorcy pozyskiwane były poprzez internetowe platformy crowdfundingowe. Na skutek nowelizacji KSH od dnia 10 listopada 2023 r. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą jednak już korzystać z crowdfundingu udziałowego, zakazana jest też możliwości promowania i reklamowania nabycia oraz objęcia udziałów w sp. z o.o.

Wprowadzone wyżej opisaną nowelizacją  KSH zakazy dotyczą w szczególności:

  • składania nieoznaczonemu adresatowi oferty nabycia udziałów w spółce z o.o.,
  • składania nieoznaczonemu adresatowi oferty objęcia udziałów w spółce z o.o.,
  • promowania nabycia udziałów poprzez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata,
  • promowania objęcia udziałów poprzez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata.

Wskazane wyżej zakazy odnoszą się zatem także do takich działań, jak organizacja wydarzeń promujących start-upy czy śniadań biznesowych, jeśli ich celem jest składanie ofert nabycia lub objęcia udziałów w spółce z o.o . Zakazane tym samym wydają się być również ukierunkowane na powyższe kampanie mailingowe, reklamy, w tym reklamy internetowe (banery, pop-up itp.) i kampanie oparte na wiadomościach typu push.

Jakie są konsekwencje nie zastosowania się do zakazu crowdfundingu udziałowego?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5951 oraz 5952 KSH, każdy kto nie będzie przestrzegał wskazanych w ustawie zakazów będzie podlegał karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Jakie są obecnie możliwości uzyskania kapitału przez sp. z o.o. przy zastosowaniu finansowania społecznościowego?

Zwracamy uwagę, iż pomimo wprowadzonych zakazów, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek z o.o. nadal będą mogli pozyskiwać środki chociażby poprzez zaciąganie pożyczek przy zastosowaniu finansowania społecznościowego. Dodatkowo warto pamiętać, iż przedsiębiorca może składać oferty nabycia udziału w spółce oraz objęcia nowoutworzonych udziałów, jeżeli składa taką ofertę osobie o ustalonych personaliach, w precyzyjny sposób określonej, która jest uprawniona do przyjęcia tej oferty.

W przypadku ewentualnych pytań odnośnie crowdfundingu udziałowego, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Komentarze

0