Projekt zmian w prawie spadkowym – ochrona osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz odsunięcie od dziedziczenia dalekich krewnych

Julia

0

20 grudnia b.r. rząd przyjął nowelizację kodeksu cywilnego, zakładającą istotne zmiany w zakresie prawa spadkowego. Znowelizowane przepisy mają dotyczyć przed wszystkim zabezpieczenia sytuacji prawnej spadkobierców, w szczególności osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz modyfikacji zasad dziedziczenia. W szczególności zwracamy Państwa uwagę na następujące, planowane zmiany w prawie spadkowym: 1. Zmiany w zakresie obliczania terminu na […]

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca zapisy dot. kontroli trzeźwości pracowników – nowe obowiązki pracodawcy

Julia

0

Już wkrótce przeprowadzenie przez pracodawcę u pracowników zarówno kontroli trzeźwości, jak i kontroli na obecność tzw. „środków działających podobnie do alkoholu” zostanie uregulowane w przepisach Kodeksu pracy. Obecnie projekt ustawy nowelizującej kodeks pracy (tj. Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej na posiedzeniu sejmu w dniu 1 grudnia 2022 r.), […]

Nowelizacja ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – istotne usprawnienia e-usług publicznych w obszarze przedsiębiorczości

Julia

0

Doświadczenia pandemii COVID-19, z którą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy i administracja  publiczna wykazały, jak ważnym aspektem dla prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwość załatwienia spraw drogą elektroniczną. Z tego względu ustawodawca postanowił dokonać  nowelizacji ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w której znalazły się  rozwiązania prawne poszerzające możliwość podejmowania działań online oraz […]