ABC rekrutacji – wytyczne UODO

Julia

0

Szanowni Państwo, prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych jest zagwarantowane w Konstytucji RP . Zasady przetwarzania danych osobowych i prawa osób fizycznych, których dane są albo mogą być przetwarzane, uregulowano nie tylko w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanym potocznie RODO, ale także w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o […]

Zmiany w zakresie danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o pracę

Julia

0

  Szanowni Państwo, niebawem powinna wejść w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie […]