Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – najważniejsze informacje

Julia

0

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 6.08.2019 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2019 poz. 1469 ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej Nowelizacja lub Ustawa), która w istotny i kompleksowy sposób nowelizuje Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej KPC), tj. Ustawa ta ma istotne […]