Nowy obowiązek płatników składek – zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS

Julia

0

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie miała obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło (zawartej od 01.01.2021 r.), jeżeli: umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub osoba, z którą zostanie zawarta taka umowa w ramach tej umowy […]

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Julia

0

Szanowni Państwo, informujemy, że pensja minimalna w 2021 roku wzrośnie – w porównaniu do 2020 roku – o 200 zł brutto. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., najniższe wynagrodzenie dla pracowników w 2021 r. wyniesie […]

Nowe Obostrzenia od poniedziałku, 28 grudnia 2020 r.

Julia

0

Szanowni Państwo, wczoraj późnym wieczorem zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21grudnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie), które wprowadza obostrzenia, o których informowałam Państwa w ubiegłym tygodniu. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 2020 roku. Najważniejsze informacje, wynikające z […]

Zmiany w zasadach przeprowadzania badań lekarskich pracowników

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu  16 grudnia 2020 r. wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W ich wyniku lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne będzie […]

Praca zdalna w trakcie izolacji

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 5 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza możliwość pracy zdalnej w trakcie izolacji domowej. Osoby, które zostały […]