Praca zdalna w trakcie izolacji

07.12.2020

Szanowni Państwo,

w dniu 5 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza możliwość pracy zdalnej w trakcie izolacji domowej.

Osoby, które zostały poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego mogą świadczyć pracę określoną w umowie w trybie zdalnym i z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenie. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu ustawy, przyjęte rozwiązanie będzie dotyczyło przypadków, w których osoby objęte izolacją domową przechodzą chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie będą mogły świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej i w związku z tym pobierać wynagrodzenie.

Przepisy zakładają również, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika w okresie świadczenia przez niego pracy zdalnej uzyska prawo do wynagrodzenia chorobowego albo do świadczenia pieniężnego z tytułu choroby za pozostały okres przebywania w izolacji, w trakcie którego nie świadczył pracy zdalnej.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt.

Komentarze

0