Zakażenie COVID-19 wypadkiem przy pracy?

Julia

0

Szanowni Państwo, statystyki wskazują, że najczęściej do zakażenia koronawirusem dochodzi w zakładach pracy. Zaniepokojeni tymi danymi pracownicy coraz częściej zgłaszają liczne pytania do pracodawców, w tym czy zakażenie koronawirusem można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Na pytanie to udzieliła ostatnio odpowiedzi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), według której zakażenie koronawirusem nie może być traktowane jako wypadek […]

Powództwo syndyka przeciwko członkowi zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z o.o.

Julia

0

Szanowni Państwo, w coraz trudniejszej rzeczywistości gospodarczej, coraz więcej podmiotów spełnia przesłanki ogłoszenia upadłości. Pragniemy zatem zwrócić Państwa uwagę na kontraktowy charakter odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., wynikający z art. 293 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (dalej jako KSH), który w przypadku upadłości sp. z o.o. stanowić może podstawę prawną […]

Maseczki w zakładzie pracy – jak egzekwować ten obowiązek?

Julia

0

Szanowni Państwo, w obliczu kolejnego lockdownu pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości wśród pracodawców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy. Wśród tych pytań pojawiają się kwestie, czy na terenie zakładu pracy pracodawca może wprowadzić obowiązek noszenia maseczek, czy istnieje możliwość powołania się przez pracowników na zwolnienie z tego obowiązku i czy pracodawca […]