Stan zagrożenia epidemicznego – co oznacza z punktu widzenia przedsiębiorcy ?

Julia

0

Szanowni Państwo, jak Państwu wiadomo Minister Zdrowia podjął decyzję o zniesieniu stanu epidemii, obowiązującego w Polsce od 20 marca 2020 r. i zastąpieniu go stanem zagrożenia epidemicznego od dnia 16 maja 2022 r. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nie oznacza jednak zakończenia pandemii, ale stanowi sygnał, że epidemia przechodzi w stan endemii. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego […]

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zmiany w przepisach

Julia

0

Szanowni Państwo, dnia 31 października 2021 r. zostały wprowadzone zmiany do ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która między innymi reguluje przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 1.Brak konieczności wskazywania w zgłoszeniu do CRBR oraz aktualizowania danych wszystkich reprezentantów podmiotu podlegającego zgłoszeniu aktualnie zachodzi jedynie obowiązek wskazywania […]

Oszustwo „na Urząd Patentowy RP”

Julia

0

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców otrzymuje pisma, w których jako nadawca wskazywany jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (dalej UP). Z oszustwem tym zetknęło się już co najmniej kilkuset przedsiębiorców. Jeżeli więc w ostatnim czasie otrzymali Państwo, pismo, którego nadawcą był Urząd Patentowy RP, to prosimy o wzmożoną czujność, ponieważ może to być […]