Szkolenie z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Klientów ABC Group

Julia

0

Informujemy o kolejnym szkoleniu z cyklu zainaugurowanych przez naszą Kancelarię spotkań dla Klientów ABC Group, dotyczących zagadnień z dziedziny prawa pracy. Spotkania mają charakter cykliczny i nieodpłatny. Temat najbliższego szkolenia to: Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w firmach zatrudniających ponad 50 osób – aspekty praktyczne. Agenda szkolenia obejmować będzie następujące kwestie: I. informacje podstawowe o PPK, […]

Beneficjent rzeczywisty – najważniejsze informacje

Julia

0

Od dnia 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawarte w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2018 poz. 723 (dalej jako Ustawa). Przewiduje ona obowiązek zgłaszania do nowo utworzonego rejestru – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,przez reprezentantów określonych Ustawą […]