Fundacja rodzinna czyli rządowe wsparcie dla wdrożenia planów sukcesji oraz szansa na zachowanie majątku firmy w rękach rodziny na pokolenia

Julia

0

W Parlamencie procedowany jest aktualnie projekt nowej ustawy o fundacji rodzinnej, który ma wprowadzić szereg rozwiązań, mających ułatwić zarządzanie majątkiem przez nestorów firm rodzinnych oraz ich następców prawnych, którzy będą mogli zostać ustanowieni beneficjentami fundacji rodzinnej lub aktywnie uczestniczyć w zarządzaniu nią. Fundacja rodzinna wyróżniać się będzie się m.in. tym, że nie będzie miała wspólników, […]

Szkolenie z zakresu dodatkowych uprawnień pracowniczych związane z implementacją unijnej dyrektywy work-life balance

Julia

0

W czwartek 26 stycznia 2023 r. przeprowadziliśmy kolejne szkolenie z cyklu „Krótko i na temat”. Tematem naszego szkolenia były „Dodatkowe uprawnienia pracownicze związane z implementacją unijnej dyrektywy work-life balance”. Podczas szkolenia wskazaliśmy najważniejsze aspekty związane z planowanymi zmianami w kodeksie pracy. Uczestniczy szkolenia dowiedzieli się m.in. o dodatkowych dniach wolnych od pracy czy o przewidywanej […]

„Autozapis” do Pracowniczych Planów Kapitałowych w 2023 r. – ustawowe obowiązki Pracodawców wobec osób zatrudnionych

Julia

0

W 2023 r. Pracodawcy powinni mieć na uwadze, że rok ten będzie pierwszym, w którym konieczne będzie dokonanie tzw. „autozapisu” w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej PPK), przy czym zgodnie z  ustawa o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm., dalej ustawa o PPK) termin pierwszego […]