Kara umowna – aktualne orzecznictwo

Julia

0

Szanowni Państwo, zawierając umowy cywilnoprawne, często uzgadniacie Państwo w nich zapisy o karach umownych, mające chronić Wasze interesy. Czy zawsze jednak treść tych zapisów jest zgodna z prawem i zapewnia Państwu należytą ochronę? W pierwszym rzędzie pamiętać należy, że roszczenia o zapłatę kar umownych muszą wynikać z samej umowy (art. 483 k.c.). Strony powinny zatem […]