Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Julia

0

Szanowni Państwo, od dnia 31 lipca 2021 r. zostanie rozbudowany katalog instytucji obowiązanych (dalej „IO”) do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa”)  o następujące podmioty: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień […]

Cyfryzacja postępowania rejestrowego

Julia

0

Szanowni Państwo, Od 1 lipca 2021 r. nie ma już możliwości złożenia wniosku o wpis lub zmianę do KRS za pomocą standardowych, tj. papierowych formularzy wraz z załącznikami. Jedyną dopuszczalną forma zgłoszenia podmiotu do KRS lub wpisu zmian w KRS jest forma elektroniczna. Z kolei dokumenty elektroniczne wymagają podpisu zaufanego e-PAUP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. […]