Cyfryzacja postępowania rejestrowego

01.07.2021

Szanowni Państwo,

Od 1 lipca 2021 r. nie ma już możliwości złożenia wniosku o wpis lub zmianę do KRS za pomocą standardowych, tj. papierowych formularzy wraz z załącznikami. Jedyną dopuszczalną forma zgłoszenia podmiotu do KRS lub wpisu zmian w KRS jest forma elektroniczna. Z kolei dokumenty elektroniczne wymagają podpisu zaufanego e-PAUP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ponadto, udostępnione formularze w wersji elektronicznej mają już w trakcie ich wypełniania weryfikować kompletność i poprawność wniosków, co ma w założeniu wpłynąć na przyspieszenie postępowania rejestrowego.

Korespondencja z Sądem również jest prowadzona w formie elektronicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Komentarze

0