„Krótko i na temat”, czyli darmowy cykl szkoleń dla naszych klientów

Julia

0

W tym tygodniu ruszył darmowy cykl szkoleń dla naszych klientów „Krótko i na temat” 👩‍💻 Nasze spotkania z Państwem dotyczą kwestii prawnych, które mogą wpływać na codzienne funkcjonowanie Państwa przedsiębiorstw. W dniu 18 X 2022 r. nasi prelegenci z ABC Legal (Śron & Łakomecki Kancelaria Prawnicza s.c.) poprowadzili dla Państwa pierwsze, półgodzinne webinarium w ramach […]

Jak obliczać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Julia

0

Szanowni Państwo, obliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych niejednokrotnie sprawia trudności i rodzi wiele pytań, dlatego wychodząc Państwu naprzeciw, wyjaśniamy poniżej tę kwestię. Zgodnie z art. 1511 § 1 k.p. za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a) w […]

Staranność w zgłoszeniu chęci ponownego zatrudnienia

Julia

0

Szanowni Państwo, kwestie związane ze zwolnieniami lekarskimi pracowników  to bardzo popularny temat. W określonych, przewidzianych prawem sytuacjach długie przebywanie pracownika na zwolnieniach lekarskich  czy korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych może prowadzić do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: „K.P.”).  Mianowicie przepis ten stanowi, że […]

Terminy PPK dla nowych podmiotów i podmiotów przejmujących zakład pracy innego pracodawcy

Julia

0

Szanowni Państwo, trwa IV etap wdrażania PPK obejmujący pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. PPK dotyczy jednak również nowopowstałych podmiotów zatrudniających, które będą miały obowiązek wdrożenia PPK w terminach wynikających z przepisów ogólnych ustawy, a nie przejściowych. I tak dla powstałego np. w 2021 r. podmiotu zatrudniającego, znajdą […]

Szczepienia w zakładach pracy

Julia

0

Szanowni Państwo, 30 marca 2021 r. podczas konferencji prasowej rząd zapowiedział szereg zmian, które zostaną wprowadzone w Narodowym Programie Szczepień. Nowością mają być między innymi zapowiadane przed kilkoma dniami punkty drive-thru, w których będzie można przyjąć szczepionkę. Punkty szczepień przeciw COVID-19 zostaną zorganizowane również w aptekach, placówkach POZ, a nawet w dużych zakładach pracy, co jednocześnie nie ma […]

Zakażenie COVID-19 wypadkiem przy pracy?

Julia

0

Szanowni Państwo, statystyki wskazują, że najczęściej do zakażenia koronawirusem dochodzi w zakładach pracy. Zaniepokojeni tymi danymi pracownicy coraz częściej zgłaszają liczne pytania do pracodawców, w tym czy zakażenie koronawirusem można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Na pytanie to udzieliła ostatnio odpowiedzi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), według której zakażenie koronawirusem nie może być traktowane jako wypadek […]

Maseczki w zakładzie pracy – jak egzekwować ten obowiązek?

Julia

0

Szanowni Państwo, w obliczu kolejnego lockdownu pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości wśród pracodawców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy. Wśród tych pytań pojawiają się kwestie, czy na terenie zakładu pracy pracodawca może wprowadzić obowiązek noszenia maseczek, czy istnieje możliwość powołania się przez pracowników na zwolnienie z tego obowiązku i czy pracodawca […]

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Julia

0

Szanowni Państwo, informujemy, że pensja minimalna w 2021 roku wzrośnie – w porównaniu do 2020 roku – o 200 zł brutto. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., najniższe wynagrodzenie dla pracowników w 2021 r. wyniesie […]

Zmiany w zasadach przeprowadzania badań lekarskich pracowników

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu  16 grudnia 2020 r. wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W ich wyniku lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne będzie […]

Praca zdalna w trakcie izolacji

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 5 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza możliwość pracy zdalnej w trakcie izolacji domowej. Osoby, które zostały […]