ZUS a współpraca B2B

Julia

0

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie bardzo wielu przedsiębiorców obserwuje wzmożoną aktywność ZUS w zakresie kontroli dopuszczalności i prawidłowości stosowania szeroko rozpowszechnionego modelu współpracy w ramach tzw. B2B, tj. współpracy opartej nie o „standardową” umowę o pracę, a o umowę zawartą z tzw. samozatrudnionym (osobą prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą). Taki model współpracy stosowany jest w wielu […]

Jak obliczać wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Julia

0

Szanowni Państwo, obliczenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych niejednokrotnie sprawia trudności i rodzi wiele pytań, dlatego wychodząc Państwu naprzeciw, wyjaśniamy poniżej tę kwestię. Zgodnie z art. 1511 § 1 k.p. za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: a) w […]

Staranność w zgłoszeniu chęci ponownego zatrudnienia

Julia

0

Szanowni Państwo, kwestie związane ze zwolnieniami lekarskimi pracowników  to bardzo popularny temat. W określonych, przewidzianych prawem sytuacjach długie przebywanie pracownika na zwolnieniach lekarskich  czy korzystanie ze świadczeń rehabilitacyjnych może prowadzić do rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: „K.P.”).  Mianowicie przepis ten stanowi, że […]

Terminy PPK dla nowych podmiotów i podmiotów przejmujących zakład pracy innego pracodawcy

Julia

0

Szanowni Państwo, trwa IV etap wdrażania PPK obejmujący pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. PPK dotyczy jednak również nowopowstałych podmiotów zatrudniających, które będą miały obowiązek wdrożenia PPK w terminach wynikających z przepisów ogólnych ustawy, a nie przejściowych. I tak dla powstałego np. w 2021 r. podmiotu zatrudniającego, znajdą […]

Szczepienia w zakładach pracy

Julia

0

Szanowni Państwo, 30 marca 2021 r. podczas konferencji prasowej rząd zapowiedział szereg zmian, które zostaną wprowadzone w Narodowym Programie Szczepień. Nowością mają być między innymi zapowiadane przed kilkoma dniami punkty drive-thru, w których będzie można przyjąć szczepionkę. Punkty szczepień przeciw COVID-19 zostaną zorganizowane również w aptekach, placówkach POZ, a nawet w dużych zakładach pracy, co jednocześnie nie ma […]