Organizacja spotkania integracyjnego

Julia

0

Szanowni Państwo, pracodawcy coraz częściej zastanawiają się czy i na jakich zasadach  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej mogą organizować w ramach firm spotkania integracyjne, aby pozostawały one w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Poddając analizie obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z […]

Pracownicze Programy Akcyjne (PPA)

Julia

0

Na czym polegają PPA? PPA są formą pozapłacowego wsparcia własnych pracowników poprzez przyznanie im uprawnienia do nabycia albo objęcia akcji lub innych instrumentów finansowych na określonych zasadach. Program może być różnorodnie skonstruowany i przyznawać akcje kluczowym lub wszystkim pracownikom jako rodzaj dodatkowej premii. W ten sposób pracownik staje się także pośrednio współwłaścicielem firmy, w której […]

Nowe obowiązki dotyczące tzw. Sygnalistów dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 250 pracowników

Julia

0

Co jest przedmiotem nowej regulacji dot. tzw. sygnalistów? Stosownie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej Dyrektywa) jej przedmiotem są  zasady i procedury dotyczące ochrony sygnalistów, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w związku z pracą na temat naruszeń […]