Organizacja spotkania integracyjnego

22.10.2021

Szanowni Państwo,

pracodawcy coraz częściej zastanawiają się czy i na jakich zasadach  w aktualnej sytuacji epidemiologicznej mogą organizować w ramach firm spotkania integracyjne, aby pozostawały one w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Poddając analizie obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pragniemy poinformować, że możliwość taka aktualnie istnieje, choć z pewnymi ograniczeniami. Mianowicie . do dnia 31 października 2021 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1-1b zgromadzeniach (tj. zgromadzeń w rozumieniu ustawy Prawo o zgromadzeniach), w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem: imprez, spotkań  do 150 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu. Należy przy tym nadmienić, że do liczby osób, o której mowa powyżej, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Nadto zwracamy uwagę na obowiązek zakrywania maseczką ust i nosa do czasu zajęcia miejsc przez klientów (uczestników imprezy/spotkania) w lokalu, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa lokalu również ma obowiązek zakrywania ust i nosa.

Jednocześnie wskazujemy, iż brak jest aktualnie regulacji stanu prawnego po dniu 31.10.2021 r. Z uwagi na ostatnie doniesienia prasowe o zwiększonej liczbie zachorowań nie możemy wykluczyć, że wskazane przepisy ulegną zmianie / obostrzeniom (nawet w trybie „z dnia na dzień”).Z tego względu będziemy monitorować powyższe kwestie i na bieżąco Państwa informować o ewentualnych zmianach stosownych regulacji prawnych.

Komentarze

0