Tarcza 4.0

Julia

0

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 23 czerwca została podpisana przez Prezydenta RP ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwana Tarczą 4.0. Większość jej przepisów obowiązuje od dnia następującego po ogłoszeniu, a więc […]

Polski Bon Turystyczny

Julia

0

Szanowni Państwo, zamiast zapowiadanego wcześniej świadczenia 1000 plus, polskie rodziny otrzymają Bon Turystyczny o wartości 500 zł. Prezydencki projekt ustawy, dotyczący Polskiego Bonu Turystycznego, trafił 18 czerwca do Sejmu, a 19 czerwca został przyjęty przez posłów. Ustawa ma zostać rozpatrzona przez Senat podczas obrad 1-2 lipca 2020 r.  Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla […]

Tarcza finansowa dla Dużych Firm

Julia

0

Szanowni Państwo, w związku z uruchomieniem przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) tzw. Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm, poniżej przedstawiamy podstawowe założenia tego programu. Program dedykowany jest firmom, spełniającym następujące kryteria: zatrudniają powyżej 249 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej z wyłączeniem właściciela na dzień 31 grudnia 2019 r.), lub których obrót przekracza 50.000.000 EUR […]

Opracowanie planu działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w pracy

Julia

0

Szanowni Państwo, informujemy, że Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) wydał zalecenie opracowanie w firmach i wdrożenie planu działań dla ochrony zdrowia pracowników w warunkach epidemii (dalej Plan Działań). W związku z powyższym niniejszym informujemy o podstawowych założeniach takiego Planu Działań, przyjętych przez CIOP: 1.Proces przygotowania Planu Działań Wg CIOP udział w przygotowaniu Planu Działań wziąć […]

Zagraniczne podróże służbowe

Julia

0

Szanowni Państwo, Od 16 maja 2020 r. zniesiony został obowiązek kwarantanny dla osób podróżujących w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub państwie UE i EOG a także Szwajcarii oraz w celu pobierania nauki w RP lub państwie sąsiadującym, w tym także dla opiekunów uczniów i dzieci, po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną. […]

Podwyższona kwota wolna od potrąceń

Julia

0

Szanowni Państwo, na mocy art. 52 ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarczy 3.0, wprowadzono regulację dotyczącą podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń, o której mowa w art. 871 §1 kodeksu pracy (k.p.). Zgodnie z obowiązująca od dnia 16 maja 2020 […]