Przystąpienie ZUS do porozumienia ramowego w sprawie telepracy transgranicznej

Julia

0

Szanowni Państwo, informujemy iż z dniem 1 lipca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej. Pojęcie „telepracy transgranicznej” dla celów porozumienia oznacza pracę zdalną (telepracę) wykonywaną z państwa zamieszkania przy zachowaniu […]

Co dalej z sygnalistami?

Julia

0

Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy wdrożenie unijnej dyrektywy o sygnalistach do polskiego systemu prawnego jest znacznie opóźnione, gdyż pierwotnie odpowiednie przepisy miały wejść w życie już 17 grudnia 2021 r.  Aktualnie prace nad ustawą wciąż trwają, o czym świadczy nowy tekst projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, który ukazał się w dniu 22.08.2023 […]

Upadłość konsumencka w Niemczech a majątek dłużnika położony częściowo w Polsce

Julia

0

Z uwagi na coraz większą mobilność obywateli państw UE oraz łatwość prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze UE coraz częściej mamy do czynienia w obrocie prawnym ze sprawami dotyczącymi upadłości, które odnoszą się bądź do przedsiębiorców prowadzących działalność lub posiadających aktywa w kilku państwach, bądź do osób fizycznych, których aktywa znajdują się w więcej niż jednym […]