Zatrudnianie obywateli Ukrainy – sprawdź jakie ułatwienia przewiduje nowa specustawa

Julia

0

Kogo dotyczy nowa specustawa? Ustawa ma zastosowanie do obywateli Ukrainy oraz obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, którzy przybyli na terytorium Polski wraz z najbliższą rodziną. Ułatwienia w zakresie legalizacji pobytu i dostępu do rynku pracy dotyczą także małżonków obywateli Ukrainy, którzy nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego. Pierwotnie przepisy znajdowały zastosowanie w przypadku, gdy wskazane osoby przybyły […]