IV etap wdrożenia PPK

Julia

0

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpocznie się ostatni, IV etap wprowadzenia PPK. Dotyczy on nie objętych wcześniejszymi etapami, pozostałych podmiotów zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia w nich). W związku z powyższym wskazujemy na poniższe kluczowe kwestie: A. Wyłączenia – kto nie musi wprowadzić PPK? Samozatrudniony, czyli […]