IV etap wdrożenia PPK

04.01.2021

Szanowni Państwo,

z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpocznie się ostatni, IV etap wprowadzenia PPK. Dotyczy on nie objętych wcześniejszymi etapami, pozostałych podmiotów zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia w nich). W związku z powyższym wskazujemy na poniższe kluczowe kwestie:

A. Wyłączenia – kto nie musi wprowadzić PPK?

 • Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,
 • Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową),
 • Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji
  z dokonywania wpłat,
 • Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych.

B. Wybór instytucji finansowej – jakie kroki są niezbędne?

Jeśli w Państwa firmie nie działa zakładowa organizacja związkową ani też reprezentacja pracowników, koniecznym jest doprowadzenie do powołania reprezentacji osób zatrudnionych. Wynika to z faktu, że podmiot zatrudniający, wybierając instytucję finansową, która będzie zarządzała PPK, powinien co do zasady działać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a w jej braku z reprezentacją osób zatrudnionych. Należy przy tym pamiętać, że wybór reprezentacji osób zatrudnionych należy do pracowników i wymaga przyjęcia stosownego regulaminu, a następnie przeprowadzenia w sposób z nim zgodny wyborów.

C. Zawarcie umów o zarządzenie i prowadzenie PPK – do kiedy najpóźniej?

Obowiązują następujące terminy zawarcia obligatoryjnych umów o zarządzenie i o prowadzenie PPK z wybraną instytucją finansową:

 • dla jednostek sektora finansów publicznych:
  •  umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 26 marca 2021 r.,
  • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 kwietnia 2021 r.
 • dla pozostałych podmiotów:
  • umowa o zarządzanie PPK − najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
  • umowa o prowadzenie PPK − najpóźniej do 10 maja 2021 r.

Należy przy tym pamiętać, że działania poprzedzające zawarcie wskazanych umów są czasochłonne, konieczne jest też przygotowanie dokumentów informacyjnych dla pracowników, a sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o PPK bardzo surowe, stąd doradzamy podjęcie stosownych kroków już z początkiem 2021 r.

Jesteśmy przy tym gotowi wesprzeć Państwa w procesie wprowadzenia PPK w Państwa firmie, świadcząc stosowne doradztwo prawne, w tym przygotowując niezbędne dokumenty.

Komentarze

0