Wsparcie oferowane przez WARP

Julia

0

Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu niniejszym informacje, dotyczące kolejnego instrumentu wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią COVID-19, jakim jest Pożyczka Płynnościowa WARP. 1.Na czym polega istota tego rozwiązania? Pożyczka Płynnościowa to instrument, który jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej. Z pożyczki można sfinansować […]

Tarcza 4.0 – założenia projektu ustawy

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 20 maja 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 4.0). Aktualnie trwać będą prace legislacyjne nad tym projektem w Parlamencie.  Projekt Tarczy 4.0 dotyczy w szczególności następujących, istotnych […]

Formy wsparcia oferowane przez ARP

Julia

0

Szanowni Państwo, ustawa o Tarczy 2.0 przewiduje m. in. wsparcie dla przedsiębiorców od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A  (dalej ARP S.A.) w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej. Adresatami tego wsparcia są Mali i Średni Przedsiębiorcy, tj. zatrudniający od 10 do 249 pracowników,  w tym firmy […]

Formy wsparcia oferowane przez BGK

Julia

0

Szanowni Państwo, niniejszym przedstawiamy Państwu informację dotyczącą oferowanych aktualnie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej BGK) form wsparcia dla przedsiębiorców: 1.Gwarancje de minimis Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. Nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi […]

Tarcza 3.0

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie Tarcza 3.0, czyli ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). W załączeniu przekazujemy Państwu informację o jej najważniejszych – z punktu widzenia przedsiębiorcy […]

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

Julia

0

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie powinna zostać uruchomiona tzw. Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm – aktualnie oczekiwana jest stosowna notyfikacja (zatwierdzenie) przez Komisję Europejską (KE). Przedstawiamy zatem podstawowe założenia tego programu, z tym zastrzeżeniem że nie można wykluczyć (na co wskazuje sam PFR), że niektóre zapisy w programie mogą ulec jeszcze zmianom lub doprecyzowaniu […]

Tarcza Finansowa PFR dla Mikroprzedsiębiorców oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców

Julia

0

Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu podstawowe założenia tzw. Tarczy Finansowej PFR dla Mikroprzedsiębiorców, Małych i Średnich przedsiębiorców (dalej MMŚP). Na czym polega istota wsparcia PFR dla MMŚP? Uzyskanie subwencji, która do wartości max. 75% może ulec umorzeniu (na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty subwencji, na warunkach przewidzianych w Tarczy Finansowej PFR), przeznaczonej na: pokrycie […]

Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

Julia

0

Szanowni Państwo, w związku  z wchodzeniem w kolejne fazy odmrażania gospodarki i coraz powszechniejszym powrotem do pracy stacjonarnej w zakładach pracy, zwracamy uwagę na zalecenia Głównego Inspektora Pracy dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy, wydane w dniu 6 maja 2020 r. i dalsze wskazania Państwowej Inspekcji Pracy w tym względzie, zgodnie z którymi: konieczne jest właściwe […]

WEBINAR: Porozumienia z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników w dobie epidemii koronawirusa

Julia

0

Tuż przed majowym długim weekendem, przy współpracy z Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa nasza Kancelaria miała przyjemność przeprowadzić bezpłatny webinar dla członków AHK Polska: „Porozumienia z organizacjami związkowymi lub przedstawicielami pracowników w dobie epidemii koronawirusa”. Dziękujemy za aktywny udział wszystkim Uczestnikom!!! Liczba oraz szczegółowość zadawanych podczas ostatniego szkolenia pytań wskazuje, że poruszona podczas  webinar’u problematyka niewątpliwie pozostaje […]