Istotne zmiany w Kodeksie Pracy – nowe obowiązki pracodawców i dodatkowe uprawnienia pracownicze

Julia

0

Szanowni Państwo, informujemy, że wczoraj, tj. w dniu 4 kwietnia br. opublikowana została w dzienniku ustaw Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wdrażającą tzw. dyrektywę work-life-balance oraz tzw. dyrektywę rodzicielską. Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 21 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, […]