Ustawa o delegowaniu pracowników opublikowana w Dzienniku Ustaw

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 20 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (dalej „Zmiana ustawy o delegowaniu pracowników”). Implementuje ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dyrektywa) zmieniającą […]

Czy przedsiębiorca może kwestionować kredyt CHF?

Julia

0

Hasło „sprawy frankowe” czy „frankowicze” niewątpliwie utrwaliły się już w świadomości opinii publicznej, z tym że w zdecydowanej większości (co zrozumiałe) dostępne publikacje odnoszą się do kwestionowania kredytów we frankach szwajcarskich w sytuacji kredytobiorców-konsumentów, natomiast mniej uwagi poświęca się sytuacji „frankowiczów-przedsiębiorców”. Typowa relacja bank – przedsiębiorca nie dotyczy umów kredytu zawartych przez konsumenta, który np. […]

Teoria salda i teoria dwóch kondykcji – w oczekiwaniu na stanowisko Sądu Najwyższego

Julia

0

Spory dotyczące umów frankowych na dobre zagościły zarówno na salach sądowych jak i w przestrzeni medialnej. Statystyki wskazują, że aktualnie sądy orzekają najczęściej o nieważności umów kredytowych. W założeniu, skoro umowa kredytu jest nieważna to wszelkie świadczenia dokonane na jej podstawie (kredytobiorcę interesuje oczywiście przede wszystkim zwrot uiszczonych rat) powinny zostać zwrócone. Jednak w praktyce […]

Program Dobrowolnych Odejść

Julia

0

PDO czyli Program Dobrowolnych Odejść polega na złożeniu przez firmę załodze lub jej części oferty rozwiązania umowy o pracę na korzystnych warunkach finansowych. Ta forma zakończenia stosunku pracy jest traktowana jako dopuszczalna prawnie i zyskuje w ostatnim czasie na popularności, choć brak jest w prawie polskim odrębnych przepisów odnoszących się do niej. Zgodnie z orzecznictwem […]

Łączenie dofinansowania do wynagrodzeń z WUP i PUP

Julia

0

Szanowni Państwo, w związku z tym, że nasi Klienci często kierują do nas pytanie, czy firma, która w kolejnych trzech miesiącach (np. w kwietniu, w maju i w czerwcu) skorzystała z dofinansowania wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15zzb specustawy, może w kolejnych miesiącach (np. w lipcu, w sierpniu i we wrześniu br) skorzystać z pomocy […]