Wojna w Ukrainie a siła wyższa. Czy kontrahent może z tego powodu podwyższyć cenę za swoje usługi lub towary?

Julia

0

Czym jest siła wyższa? Przepisy wprost nie definiują pojęcia siły wyższej. W doktrynie wykształciła się jednak definicja tego pojęcia, zgodnie z którą z siłą wyższą mamy do czynienia, kiedy mówimy o zdarzeniach zewnętrznych, na które nie mamy wpływu, które są niemożliwe lub praktycznie niemożliwe do przewidzenia i których skutkom nie można zapobiec. Jako przykłady siły […]