Koronawirus – rozwiązania prawne w Tarczy Antykryzysowej

Julia

0

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie powinien zostać uchwalony i podpisany przez Prezydenta pakiet ustaw, określany mianem „tarczy antykryzysowej”, na który składają się następujące projekty: ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej Specustawa); projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (określanej przez rząd […]

Projekt specustawy w sprawie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

Julia

0

Szanowni Państwo, Zgodnie z przekazaną w dniu 17 marca br. przez Ministerstwo Rozwoju informacją, przygotowywany jest aktualnie projekt specustawy w sprawie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców.  Będzie on obejmować m.in. regulacje dotyczące: ulg w należnościach, w tym udogodnień w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumentów na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcia gwarancyjnego oraz […]

Pakiet rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców

Julia

0

Niniejszym informujemy, że Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał Minister Rozwoju do przygotowania wspólnie z określonymi ministerstwami i instytucjami pakietu rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców  w związku ze spodziewanym rozszerzeniem się epidemii koronawirusa. Wskazany projekt pakietu osłonowego dla przedsiębiorców ma – według aktualnych informacji – zawierać propozycje zmian legislacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji przedsiębiorców, m.in. przez wprowadzenie: ulgi […]

UOKiK: organizator imprezy masowej powinien zwrócić klientom pieniądze za bilety w przypadku odwołania wydarzenia z powodu koronawirusa

Julia

0

Organizatorzy imprez masowych czy to koncertów, czy meczów odwołanych  z powodu zagrożenia koronawirusem powinni zwrócić pieniądze za bilety. W przypadku problemów z odzyskaniem należności można zwrócić się do rzeczników praw konsumentów, taki spór może mieć swój finał w sądzie. W przypadku zwrotów za bilety na imprezy masowe odwołane z powodu zagrożenia koronawirusem, zastosowanie znajdzie art. […]

Koronawirus – Specustawa

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 1 marca 2020 r. późnym wieczorem na stronach Sejmu opublikowano rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako Projekt ustawy lub Projekt). Projekt skierowano do pierwszego czytania w komisji zdrowia, posiedzenie Sejmu w tej sprawie rozpoczęło […]