UOKiK: organizator imprezy masowej powinien zwrócić klientom pieniądze za bilety w przypadku odwołania wydarzenia z powodu koronawirusa

11.03.2020

Organizatorzy imprez masowych czy to koncertów, czy meczów odwołanych  z powodu zagrożenia koronawirusem powinni zwrócić pieniądze za bilety. W przypadku problemów z odzyskaniem należności można zwrócić się do rzeczników praw konsumentów, taki spór może mieć swój finał w sądzie.

W przypadku zwrotów za bilety na imprezy masowe odwołane z powodu zagrożenia koronawirusem, zastosowanie znajdzie art. 495 § 1 Kodeksu Cywilnego: Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron odpowiedzialności nie ponosi, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je już otrzymała, obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Oznacza to, że jeśli strona nie może wykonać świadczenia, obowiązana jest do zwrotu pieniędzy według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Należy jednak pamiętać, że szczegóły zwrotów mogą być dodatkowo określone w regulaminie danego organizatora – właśnie tam należy szukać informacji

UOKiK zaznacza, że w przypadku koronawirusa można mieć do czynienia z różnymi, wyjątkowymi sytuacjami. Wówczas każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. W sytuacji  sporu na linii konsument – organizator, o ostatecznej racji jednego z nich rozstrzygnie sąd.

W razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony, prosimy o kontakt.

Komentarze

0