TSUE W SPRAWIE FRANKOWICZÓW – PRZEGLĄD NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA (GRUDZIEŃ 2023)

Julia

0

Grudzień 2023 r. obfitował w orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE)  dotyczących kwestii kredytów zaciągniętych we franku szwajcarskim (CHF). W głównej mierze tyczą się one roszczeń powstałych po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu frakowego oraz kwestii przedawnienia tych roszczeń, a także aspektu istotności i formy oświadczeń wiedzy oraz woli kredytobiorcy. Aby po krótce przybliżyć Państwu […]

E-doręczenia, czyli kolejna zmiana terminu wejścia w życie nowych obowiązków przedsiębiorców

Julia

0

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż na skutek wejścia w życie w dniu 19 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Poz. 2699) obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń, który pierwotnie miał wejść w życie dla części przedsiębiorców w dniu 10 grudnia 2023 r., wejdzie w życie nie wcześniej niż 30 […]

ZWIĘKSZENIE GWARANCJI ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH

Julia

0

Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć, iż w dniu 22 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1667), która zmieniła część regulacji Kodeksu postępowania cywilnego (dalej KPC) dotyczących sporów sądowych pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Pracownicy szczególnie chronieni […]

Dodatki, ryczałt za pracę w porze nocnej i kwoty wolne od potrąceń w 2024 roku

Julia

0

Szanowni Państwo, już od dnia 01 stycznia 2024 r. czekają nas pewne zmiany, związane z wysokością wynagrodzenia i dodatków, wypłacanych Pracownikom, o których niniejszym pragniemy Państwa poinformować.   Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę W pierwszej kolejności wskazujemy na planowane zmiany w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym kontekście przypominamy, że minimalne wynagrodzenie za […]