E-doręczenia, czyli kolejna zmiana terminu wejścia w życie nowych obowiązków przedsiębiorców

22.12.2023

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż na skutek wejścia w życie w dniu 19 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Poz. 2699) obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń, który pierwotnie miał wejść w życie dla części przedsiębiorców w dniu 10 grudnia 2023 r., wejdzie w życie nie wcześniej niż 30 marca 2024 r. i nie później niż 1 stycznia 2025 r., przy czym dokładna data nie została jeszcze wyznaczona. Decyzję w tym zakresie podejmie Minister Cyfryzacji. Będziemy o niej na bieżąco informować.

Wskazana wyżej nowela ustawy zakłada w szczególności, że:

  • termin określony w komunikacie Ministra Cyfryzacji dt. wejścia w życie e-doręczeń nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r.,
  • podmioty niepubliczne, składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od dnia 1 stycznia 2025 r. będą obowiązane do przekazania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej danych:

1) niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo

2) adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych,

  • podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do dnia 31 grudnia 2024 r., składające w okresie od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu, są obowiązane do:
  • przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego,
  • przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo
  • wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Będziemy informowali Państwa na bieżąco o wyznaczeniu ostatecznego terminu przez Ministra Cyfryzacji w sprawie wejścia w życie obowiązku związanego z e-doręczeniami.

W przypadku ewentualnych pytań odnośnie szczegółów ww. nowelizacji, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Komentarze

0