Niezbędne dostosowania w wyposażeniu stanowisk pracy – przypomnienie dla naszych klientów

Julia

0

Szanowni Państwo, chcielibyśmy przypomnieć Państwu o istotnych zmianach w przepisach dotyczących wyposażenia stanowisk pracy, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Państwa firmy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz. 2367) już od […]

Prace nad ustawą o ochronie sygnalistów nabierają tempa

Julia

0

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż w dniu 6 marca 2024 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów (druk nr UC1), którego celem jest implementacja unijnej dyrektywa nr 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nowy projekt ustawy, podobnie do poprzednich, ma […]