Niezbędne dostosowania w wyposażeniu stanowisk pracy – przypomnienie dla naszych klientów

24.04.2024

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy przypomnieć Państwu o istotnych zmianach w przepisach dotyczących wyposażenia stanowisk pracy, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Państwa firmy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 2023 poz. 2367) już od 17 maja 2024 roku Pracodawcy mają prawny obowiązek dostosowania stanowiska pracy do nowych przepisów w zakresie bhp i ergonomii.  W związku z tym wskazujemy na następujące aspekty, wynikające z powyższej regulacji:

  • Nowa definicja stanowiska pracy: zgodnie z nowymi przepisami, stanowisko pracy obejmuje przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym, takim jak monitor ekranowy, klawiatura, mysz, oprogramowanie z interfejsem dla użytkownika, krzesło i stół, a także opcjonalne wyposażenie dodatkowe. Dotychczasowy podział na wyposażenie podstawowe, dodatkowe i pomocnicze został zlikwidowany.
  • Praca z systemami przenośnymi: Nowe przepisy regulują zasady organizowania pracy z systemami przenośnymi. Pracownikom pracującym przy takich systemach przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy należy zapewnić odpowiednie wyposażenie, w tym stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika oraz w dodatkową klawiaturę i mysz. Ważne jest także, aby wyposażenie stanowiska pracy nie powodowało nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego i wzroku pracownika.
  • Praca zdalna: Dla stanowisk pracy zdalnej, pracodawca musi zapewnić odpowiednie wyposażenie, takie jak monitor ekranowy lub podstawkę, klawiaturę i mysz. Koszty wyposażenia stanowiska pracy zdalnej ponosi pracodawca. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Głównego Inspektoratu Pracy ani biurko, ani krzesło nie są narzędziami pracy zdalnej, stanowią one zatem wyposażenie stanowiska pracy, które organizuje pracownik.
  • Wymagania dotyczące monitorów: Nowe przepisy określają standardy, jakie powinny spełniać monitory ekranowe. Znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne, obraz na ekranie powinien być stabilny, bez migotania lub innych form niestabilności, jaskrawość i kontrast znaku na ekranie powinny być łatwe do regulowania, a w zależności od warunków oświetleniowych stanowiska pracy, regulacje ustawienia monitora powinny umożliwiać pochylenie monitora.
  • Badania profilaktyczne: Zmodyfikowano także przepisy dotyczące badań profilaktycznych, wprowadzając obowiązek zapewnienia pracownikowi nie tylko okularów, ale również szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Pracownika na badania profilaktyczne kieruje pracodawca.

Po 17 maja 2024 roku niewykluczone są kontrole ze strony Państwowego Inspektoratu Pracy, które będą weryfikować zgodność stanowisk pracy z nowymi przepisami. Inspektorzy będą szczególnie zwracać uwagę na wyposażenie stanowisk pracy wyposażonych w monitory komputerowe lub laptopy.

Zachęcamy  w związku z tym Państwa do dokładnego przeanalizowania stanu stanowisk pracy w Państwa firmie i podjęcia odpowiednich działań w celu ich dostosowania do wyżej opisanych przepisów.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Komentarze

0