ABC rekrutacji – wytyczne UODO

Julia

0

Szanowni Państwo, prawo do prywatności oraz ochrony danych osobowych jest zagwarantowane w Konstytucji RP . Zasady przetwarzania danych osobowych i prawa osób fizycznych, których dane są albo mogą być przetwarzane, uregulowano nie tylko w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanym potocznie RODO, ale także w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o […]

Obowiązki spółek w zakresie aktualizacji danych w CRBR

Julia

0

Szanowni Państwo, z dniem 14 lipca br. ( po przedłużeniu o 1 dzień z uwagi na awarię systemu) upłynął termin do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej CRBR), który jak zakładamy został przez Państwa dochowany. Powyższe nie oznacza jednak, że kwestia zgłoszeń do CRBR nie jest już aktualna. Zgodnie bowiem z ustawą […]

Zmiany w prawie konsumenckim w 2021 r.

Julia

0

Z dniem 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie bardzo istotne dla wielu przedsiębiorców zmiany w Kodeksie cywilnym (dalej jako k.c.) oraz w ustawie o prawach konsumenta (dalej jako: prawo konsumenta), wprowadzone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (przy czym wskazany termin wynika z tzw. […]