Projekt specustawy w sprawie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców

17.03.2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z przekazaną w dniu 17 marca br. przez Ministerstwo Rozwoju informacją, przygotowywany jest aktualnie projekt specustawy w sprawie pakietu osłonowego dla przedsiębiorców. 

Będzie on obejmować m.in. regulacje dotyczące:

  • ulg w należnościach, w tym udogodnień w płatnościach podatków i składek ZUS;
  • instrumentów na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcia gwarancyjnego oraz dopłaty do kredytów;
  • ochrony i wsparcia rynku pracy, w tym rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Kancelaria Śron & Łakomecki Kancelaria Prawnicza s.c. na bieżąco monitoruje sytuację prawną w tym względzie i będzie na bieżąco informować swoich Klientów o wprowadzanych rozwiązaniach.

Komentarze

0