Bezpieczny powrót do pracy – zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy

12.05.2020

Szanowni Państwo,

w związku  z wchodzeniem w kolejne fazy odmrażania gospodarki i coraz powszechniejszym powrotem do pracy stacjonarnej w zakładach pracy, zwracamy uwagę na zalecenia Głównego Inspektora Pracy dotyczące bezpiecznego powrotu do pracy, wydane w dniu 6 maja 2020 r. i dalsze wskazania Państwowej Inspekcji Pracy w tym względzie, zgodnie z którymi:

 • konieczne jest właściwe zorganizowanie przez pracodawcę obszaru BHP, w celu zapewnienia praktycznego wsparcia w procesie powrotu do miejsca pracy,
 • jeśli to możliwe, należy nadal świadczyć usługi zdalnie (przez telefon, organizując wideokonferencje), a nie osobiście. W miarę możliwości trzeba minimalizować obecność stron trzecich i osób postronnych w miejscu świadczenia pracy,
 • należy dokonać aktualnej weryfikacji oceny ryzyka, w tym przeanalizować, które grupy zawodowe są szczególnie narażone na ryzyko zakażenia COVID-19, tj. które grupy zawodowe mają kontakt z większą liczbą osób, a także na jakiej powierzchni pracują pracownicy (niewykluczone, że w wyniku takiej analizy okaże się, że wszystkie grupy pracownicze będą objęte ryzykiem),
 • w trakcie weryfikacji oceny ryzyka należy zwrócić uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą być przyczyną problemów oraz na to, w jaki sposób przyjęte środki zapobiegawcze pomogą firmie przywrócić pełnię zdolności produkcyjnych i operacyjnych. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy udział pracowników lub ich przedstawicieli w procesie weryfikacji oceny ryzyka jest bardzo ważny, co potwierdza PIP w swoich zaleceniach,
 • następnie należy w miarę potrzeby uzupełnić opisy ryzyka zawodowego, uwzględniając fakt, że ryzyko zakażenia COVID-19 jest zagrożeniem biologicznym, więc jeśli w dotychczasowym regulaminie pracy nie wskazano zagrożeń biologicznych należy je wskazać,
 • kolejnym krokiem jest stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, pozwalające normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2, np. w formie stosownego regulaminu,
 • w ww. planie należy wg zaleceń PIP uwzględnić następujące rodzaje środków koniecznych do zastosowania: środki eliminujące zagrożenia (np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to możliwe), a jeśli nie jest to możliwe – środki minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników w tym:
  • środki techniczne, tj. środki ochrony zbiorowej, np. obudowy pleksiglasowe, oddzielanie stanowisk pracy przegrodami – należy unikać elementów, które nie są zwarte lub mają przestrzenie, takich jak rośliny doniczkowe, lub które stwarzają dodatkowe ryzyko, np. potknięcia się pracownika, czy upadku przedmiotu,
  • jeśli nie można zastosować przegrody, należy zapewnić dodatkową przestrzeń między pracownikami (odstęp min. 1,5 m), konieczne jest dbanie o sprawną i wydajną wentylację pomieszczeń pracy,
  • środki organizacyjne (np. zmianowość na stanowiskach pracy, zwiększenie czasu trwania i ilości przerw w pracy, kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonej pracy),
  • środki ochrony osobistej, np. półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.,
  • środki behawioralne, np. obserwacje przestrzegania reguł i wytycznych kierownictwa, nadzór nad pracownikami,
  • działania przeciwepidemiczne, np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy: blatów, klamek, poręczy, wyposażenia technicznego, np. wspólne drukarki i kopiarki, ekspresy do kawy; zwiększenie częstotliwości sprzątania pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno–sanitarnych; przypominanie o zasadach higieny – praktyczne informacje rozmieszczone w ogólnodostępnych miejscach zakładu pracy, dostępne na stronach internetowych m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • przed wznowieniem pracy przez pracowników należy poinformować ich o wprowadzanych zmianach oraz przekazać im nowe procedury i w razie potrzeby, zapewnić szkolenie, np. z właściwego korzystania ze środków ochrony indywidualnej.

W związku z powyższymi zaleceniami nasza Kancelaria jest gotowa wesprzeć Państwa w  procesie weryfikacji oceny ryzyka i przygotowania stosownych procedur i regulaminów.

Komentarze

0