Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

29.12.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, że pensja minimalna w 2021 roku wzrośnie – w porównaniu do 2020 roku – o 200 zł brutto.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., najniższe wynagrodzenie dla pracowników w 2021 r. wyniesie 2800 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców i samozatrudnionych – 18,30 zł brutto. Zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku.

Należy pamiętać, że wskazana wyżej zmiana będzie miała wpływ na wysokość innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, np. na wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia

Komentarze

0