Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

30.07.2021

Szanowni Państwo,

od dnia 31 lipca 2021 r. zostanie rozbudowany katalog instytucji obowiązanych (dalej „IO”) do stosowania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej „ustawa”)  o następujące podmioty:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędących innymi instytucjami obowiązanymi,
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami (z wyłączeniem określonych czynności),
  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami.

UWAGA! Od 31 lipca 2021 r. biura rachunkowe prowadzące tylko księgi podatkowe swoich klientów muszą również stosować procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W związku z tym przypominamy, że najważniejsze obowiązki IO to:

  • sporządzenie oceny ryzyka;
  • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz jego ocenę (por. art. 33 i następne ustawy),
  • dokumentowanie zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34 ustawy),
  • wprowadzenie wewnętrznej procedury IO; określenie w niej zasad postępowania stosowanie w IO z uwzględnieniem charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności; szczegółowo co ma ona określać wskazano w art. 50 ust. 2 ustawy,
  • opracować i wdrożyć wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania m.in. przez pracowników naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, o której mowa w art. 53 ustawy,
  • wyznaczenie kadry kierowniczej wyższego szczebla odpowiedzialnej za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 ustawy),
  • jeśli w IO działa zarząd lub inny organ zarządzający, wyznacza się spośród członków tego organu osobę odpowiedzialną za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie (art. 7 ustawy).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Komentarze

0