Oszustwo „na Urząd Patentowy RP”

10.05.2022

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców otrzymuje pisma, w których jako nadawca wskazywany jest Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej (dalej UP). Z oszustwem tym zetknęło się już co najmniej kilkuset przedsiębiorców. Jeżeli więc w ostatnim czasie otrzymali Państwo, pismo, którego nadawcą był Urząd Patentowy RP, to prosimy o wzmożoną czujność, ponieważ może to być próba wyłudzenia pieniędzy.

Jak wyglądają pisma, w których oszuści podszywają się pod Urząd Patentowy RP?

Oszuści posługują się pismami, które są niemal identyczne jak te, które faktycznie są wysyłane przez Urząd Patentowy RP (dalej także UP). Pisma te opatrzone są logotypem, godłem (również w formie znaku wodnego), podana jest podstawa prawna działania, prawidłowy adres urzędu lub jednego z Ośrodków Informacji Patentowej, a także często prawidłowa data udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Na piśmie widnieją także personalia osoby, która miała je rzekomo podpisać. Co ciekawe, są to zazwyczaj dane osoby, która według informacji znajdującej się na stronie internetowej Urzędu Patentowego – faktycznie jest  pracownikiem UP.

Jakim numerem konta posługuje się Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej?

Co istotne, pisma podszywające się pod pisma UP wskazują na zagraniczny numer konta bankowe UP – podczas gdy UP takiego konta nie prowadzi. Wszelkie opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP dokonywane są na jeden numer konta w Narodowym Banku Polskim: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000. Jest to jedyny numer konta, z którego korzysta Urząd, dlatego też jeżeli w piśmie, które obliguje nas do zapłaty pojawił się inny numer konta, niż ten wskazany powyżej, to możemy mieć pewność, że mamy do czynienia z próbą oszustwa.

Czy Urząd Patentowy RP pobiera opłaty w Euro?

Istotne jest również, że w pismach podszywających się pod pisma UP wskazywana jest opłata w euro.  Powyższe również pozwala na ustalenie, że mamy do czynienia z próbą oszustwa, gdyż Urząd Patentowy RP nie pobiera opłat w innej walucie niż złoty polski.

Jak chronić się przed próbami wyłudzenia pieniędzy?

W celu weryfikowania autentyczności pism, sygnowanych  przez Urząd Patentowy RP wskazujemy, że od grudnia 2021 r. potwierdzenia zgłoszenia i decyzje o udzieleniu prawa wyłącznego są opatrzone kodem QR, za pomocą którego można zweryfikować autentyczność wysyłanej przez UP korespondencji. Warto też zgłaszać wszelkie próby oszustwa, przy czym wskazujemy, że Urząd Patentowy RP współpracuje z organami ścigania, w celu wykrycia osób odpowiedzialnych za oszustwa.

Jeżeli będą mieli Państwo wątpliwości, co do autentyczności otrzymywanej z UP korespondencji, to zapraszamy do kontaktu, w celu weryfikacji przez nas otrzymanego.

Komentarze

0