Nowy obowiązek płatników składek – zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS

30.12.2020

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie miała obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło (zawartej od 01.01.2021 r.), jeżeli:

  • umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub
  • osoba, z którą zostanie zawarta taka umowa w ramach tej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Powyższe oznacza, że obowiązek ten nie będzie dotyczył umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem, a także umowy o dzieło zawartej przez pracownika z innym podmiotem niż pracodawca, jeżeli w ramach tej umowy będzie on wykonywał pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Przychód uzyskany z tytułu umowy o dzieło stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli umowa o dzieło:

  • została zawarta z pracodawcą, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy, lub
  • jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym wykonawca dzieła pozostaje w stosunku pracy.

Informację o zawartych umowach o dzieło będzie należało przekazać do ZUS w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Wzór takiej informacji będzie określało rozporządzenie, o którym mowa w przepisach art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Komentarze

0