Projekt zmian w prawie spadkowym – ochrona osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz odsunięcie od dziedziczenia dalekich krewnych

28.12.2022

20 grudnia b.r. rząd przyjął nowelizację kodeksu cywilnego, zakładającą istotne zmiany w zakresie prawa spadkowego. Znowelizowane przepisy mają dotyczyć przed wszystkim zabezpieczenia sytuacji prawnej spadkobierców, w szczególności osób małoletnich i całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz modyfikacji zasad dziedziczenia. W szczególności zwracamy Państwa uwagę na następujące, planowane zmiany w prawie spadkowym:

1. Zmiany w zakresie obliczania terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami termin, w którym spadkobierca może złożyć oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o śmierci spadkodawcy. W procedowanej nowelizacji termin ten zostanie zawieszony, w sytuacji gdy złożenie wymagalnego oświadczenia będzie wymagać zezwolenia sądu opiekuńczego. Ma to przyczynić się do polepszenia sytuacji osób małoletnim oraz ubezwłasnowolnionych, gdyż należny im spadek nie będzie przepadał z powodu niedochowania wymogów formalnych. Wymagane oświadczenie mogą złożyć w ich imieniu opiekunowie. Nowe przepisy przewidują także, iż w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, to sąd spadku będzie udzielał zezwolenia na odrzucenie lub proste przyjęcie spadku.

2. Zmiany dot. tzw. trzeciej grupy spadkowej tj. dziadków spadkodawcy, a także ich zstępnych

Nowelizacja ma dotyczyć praw tzw. trzeciej grupy spadkowej, tj. dziadków spadkodawcy, a także ich zstępnych. Jak wskazało Ministerstwo Sprawiedliwości: „Krąg spadkobiorców zostanie w tej grupie zawężony do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych„. Oznacza to, iż od dziedziczenia wyłączeni zostaliby dalsi zstępni dziadków spadkodawcy, rozumiani  powszechnie jako cioteczne lub stryjeczne wnuki oraz dalsze pokolenia.

3. Nowa regulacja dot. osób niegodnych dziedziczenia

Planowana nowelizacja ma umożliwiać uznawanie za niegodnych dziedziczenia osób, które uporczywie uchylają się od obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową. Wskazana wyżej sankcja mogłaby także dotyczyć osób, które dopuszczają się uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą.

Zgodnie z przepisami o wejściu w życie  projektu nowelizacji, procedowane zmiany miałby zacząć obowiązywać w terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczęłyby obowiązywać dopiero po 12 miesiącach od dnia ich ogłoszenia.  Zatem ze względu na dalsze niezbędne czynności legislacyjne oraz wskazane vacatio legis momentu obowiązywania nowelizacji nie należy upatrywać zbyt szybko. O wejściu w życie ww. zmian w prawie spadkowym będziemy Państwa informować na bieżąco.

W przypadku jakichkolwiek  pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Komentarze

0