Fundacja rodzinna – sposób na zabezpieczenie majątku, a także przeprowadzenia sukcesji w firmie rodzinnej

31.01.2024

Szanowni Państwo,

w związku z rosnącym zainteresowaniem naszych Klientów instytucją fundacji rodzinnej, chcielibyśmy przedstawić Państwu nowy cykl artykułów prawnych oraz podatkowych powstających we współpracy z ABC TAX.

Artykuły będą sukcesywnie pojawiać się na naszej stronie internetowej i będą miały za zadanie przedstawić Państwu założenia, które przyświecały ustawodawcy przy tworzeniu fundacji rodzinnych oraz ustalić, jak te założenia są w praktyce obrotu gospodarczego realizowane, w tym jakie są możliwe korzyści i dalsze skutki, związane z tworzeniem fundacji rodzinnych. Postaramy się za pomocą naszych artykułów rozwiać Państwa wątpliwości, dotyczące różnych aspektów prawnych i podatkowych, związanych z instytucją fundacji rodzinnej, w tym odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

 • Czym jest fundacja rodzinna i czemu służy?
 • Czy fundacja rodzinna może być wykorzystana tylko przez spółki rodzinne?
 • Kto oraz kiedy może skorzystać z fundacji rodzinnej?
 • Co można zyskać dzięki fundacji rodzinnej?
 • Jakie rozwiązania podatkowe oferuje fundacja rodzinna?
 • W jaki sposób można bezpiecznie wnieść majątek do fundacji rodzinnej?
 • Jakie elementy może zawierać statut fundacji rodzinnej?

Artykuły dotyczące tematyki fundacji rodzinnej będę pojawiać się na naszej stronie internetowej w przeciągu najbliższych miesięcy regularnie, o czym będziemy Państwa na bieżąco informować. W związku z tym zachęcamy do śledzenia informacji na naszym freshmailu oraz odwiedzania naszej strony internetowej w zakładce Aktualności: https://abclegal.com.pl/aktualnosci. Dzisiejszy pierwszy artykuł w wyżej wskazanym temacie ma charakter wprowadzający i zawiera podstawowe informacje dotyczące instytucji fundacji rodzinnej.

Jak powstała fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna została wprowadzona do naszego porządku prawnego stosunkowo niedawno, tj. w maju 2023 r. wraz z wejściem w życie ustawy o fundacji rodzinnej. Powstanie fundacji rodzinnej w Polsce było od lat postulowane przez środowisko polskich firm rodzinnych. Wprowadzenie tej nowej instytucji miało przede wszystkim na celu powstrzymanie właścicieli polskich firm rodzinnych przed zakładaniem zagranicznych fundacji oraz trustów, a tym samym zatrzymanie kapitału zbudowanego przez lata w polskich firmach rodzinnych w naszym kraju. Tym niemniej, co istotne, możliwość zastosowania tej instytucji nie jest ograniczona jedynie do spółek rodzinnych.

Czym jest fundacja rodzinna?

Fundacja rodzinna to odrębny podmiot, posiadający własną osobowość prawną, który pozwala ustrukturyzować organizacyjnie prowadzony biznes, zapewnić sukcesję zgodną z wolną fundatora (właściciela firmy), jak również kumulować i zabezpieczyć majątek fundatora.

Czy fundacja rodzinna może być wykorzystywana wyłącznie przez właścicieli firm rodzinnych?

Zdecydowanie nie. Fundacja może zostać założona przez każdą osobę fizyczną (fundatora), niezależnie od tego, czy jest ona wspólnikiem spółki prawa handlowego, osobą prowadzącą działalność gospodarczą czy pracownikiem, wykonującym pracę na podstawie umowy o pracę. Wystarczy, że osoba ta posiada majątek o wartości przekraczającej 100 tys. zł i przeniesie ten majątek na fundację rodzinną. Ustawodawca ustalił bowiem, że próg 100 tys. zł będzie minimalnym progiem do założenia fundacji rodzinnej.

Jakie są zalety fundacji rodzinnej?

Założenie fundacji rodzinnej może mieć bardzo korzystny wpływ zarówno na funkcjonowanie firmy rodzinnej, jak również na zabezpieczenie majątku zgromadzonego przez fundatora. Do podstawowych zalet fundacji rodzinnej należy m.in.:

 • bardzo korzystne opodatkowanie fundacji rodzinnej (o którym szerzej opowiemy w kolejnych artykułach dot. fundacji rodzinnej),
 • możliwość prowadzenia działalności przez firmę rodzinną bez konieczności rozdrobnienia majątku firmy oraz konieczności angażowania spadkobierców aktualnego właściciela firmy w jej bieżącą działalność,
 • zabezpieczenie majątku fundatora przed jego rozdrobnieniem czy zbyciem,
 • zabezpieczenie i zaplanowanie sukcesji firmy na kolejne pokolenia,
 • jasne uregulowanie zasad wypłaty świadczeń beneficjentom fundacji,
 • wyraźne rozdzielenie biznesu od spraw rodzinnych.

Czy fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą?

Tak, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia przez fundację rodzinną działalności gospodarczej, choć w ograniczonym zakresie. Fundacja rodzinna może zbywać mienie, wynajmować i dzierżawić nieruchomości, przystępować do spółek prawa handlowego (tj. posiadać udziały oraz akcje spółek), czy udzielać pożyczek.

Jak można założyć fundację rodzinną?

Fundację rodzinną można założyć poprzez złożenie stosownego oświadczenia o ustanowieniu fundacji rodzinnej przed notariuszem oraz sporządzenie w formie notarialnej statutu fundacji rodzinnej. Następnie należy przekazać fundacji majątek o wartości przekraczającej 100 tys. zł. Ostatnim krokiem jest zgłoszenie fundacji rodzinnej do prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim rejestru fundacji rodzinnych.

W wypadku zainteresowania tematem fundacji rodzinnej, zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą kancelarią. W naszym kolejnym artykule przedstawimy Państwu korzystne rozwiązania podatkowe, z którymi wiąże się założenie fundacji rodzinnej.

Komentarze

0