Nowe wymagania dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory – zmiana rozporządzenia

13.11.2023

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż w Dzienniku Ustaw 2023 poz. 2367 ukazało się rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (dalej Rozporządzenie), które nowelizuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r w powyższym przedmiocie.

Najważniejsze zmiany Rozporządzenia dotyczyć będą:

  • doprecyzowania i uaktualnienia wymagań, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, w szczególności w zakresie ustawienia monitora i innych elementów wyposażenia, takich jak klawiatura, stół czy krzesło, tak, aby spełniały one warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  • zgodnie z nowymi przepisami pracodawca na życzenie pracownika powinien również wyposażyć stanowisko pracy w podnóżek;
  • obowiązku zapewnienia pracownikom komfortu pracy wzrokowej poprzez oświetlenie stanowiska pracy w sposób dostosowany do rodzaju wykonywanych prac oraz obowiązku doposażenia tych stanowisk pracy, przy których obecnie korzysta się z przenośnego systemu komputerowego, przede wszystkim laptopa, przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę oraz dodatkową klawiaturę i mysz;
  • obowiązku zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, w przypadku gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy – nie określono jednak szczegółów takiej refundacji, dlatego też pracodawca nadal będzie musiał posiłkować się aktualnymi stanowiskami doktryny i organów podatkowych w tej kwestii.

Warto również zaznaczyć, iż według znowelizowanego Rozporządzenia stanowisko pracy powinno spełniać wszystkie określone w załączniku wymagania, niezależnie od tego, czy korzysta z niego pracownik, czy praktykant lub stażysta. Co ważne, nowe przepisy dotyczą także pracowników zdalnych.

Powyższe zmiany wchodzą w życie już z dniem 18 listopada – z tym że od tego czasu pracodawcy mają pół roku na dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymogów.

W przypadku ewentualnych pytań odnośnie szczegółowych regulacji Rozporządzenia, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Komentarze

0