Oferta dla biur podatkowych i rachunkowych dt. wsparcia w zakresie tworzenia i audytu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

22.11.2021

Oferta dla biur podatkowych i rachunkowych dt. wsparcia w zakresie tworzenia i audytu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej procedury AML)

Wobec coraz częściej pojawiających się informacji o kontrolach prowadzonych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w biurach podatkowych i rachunkowych w zakresie posiadanych i wdrożonych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML), przypominamy Państwu, że nasza Kancelaria chętnie wesprze Państwa przy w przygotowywaniu, wdrażaniu oraz audycie obowiązujących u Państwa jako przedsiębiorców procedur AML.

Zarówno z własnego doświadczenia, jak i z informacji udostępnianych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wynika, iż przedsiębiorcy mają częstokroć problemy z prawidłowym, samodzielnym przygotowaniem i wdrożeniem procedur AML. Całkowity brak procedur AML lub błędy powstające podczas ich tworzenia mogą stanowić poważny problemu w przypadku  kontroli. Kontrolujący bardzo skrupulatnie badają dokumenty podlegające kontroli, o czym świadczy chociażby stanowisko UKNF z dnia 15 kwietnia 2020 r., które wskazało na najczęstsze błędy, popełniane przez przedsiębiorców przy tworzeniu oceny ryzyka (jednego z elementów procedury AML). Takie błędy mogą być niezwykle kosztowne, gdyż ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przewiduje wysokie kary pieniężne w przypadku naruszenia jej przepisów – nawet do 5 milionów euro lub do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

Rozumiejąc że samodzielne stworzenie procedur AML, a następnie dopasowanie ich do zmieniających się przepisów, jest czasochłonne i skomplikowane, dlatego nasza Kancelaria wychodzi naprzeciw wszelkim przedsiębiorcom objętym obowiązkiem ustawowym posiadania i wdrożenia procedur AML, oferując:

  • stworzenie zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami, procedur i polityk AML,
  • przeprowadzenie audytu zgodności obowiązujących u przedsiębiorcy procedur, polityk oraz systemów AML z aktualnie obowiązującymi przepisami, zakończonego sporządzeniem raportu wskazującego na konieczność wprowadzenia niezbędnych korekt.

Zatem jeżeli macie Państwo wątpliwości, co do poprawności obowiązujących u Państwa procedur, polityk oraz systemów AML lub też dopiero zostaliście Państwo objęci obowiązkiem ich stworzenia, zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii. Naszą ofertę dopasujemy do Państwa potrzeb.

Z poważaniem

Zespół ABC Legal
Śron & Łakomecki Kancelaria Prawnicza s.c.

Komentarze

0