Z OSTANIEJ CHWILI! E-doręczenia, czyli nowy obowiązek przedsiębiorców odroczony w czasie

23.11.2023

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż na skutek wydania najnowszego komunikatu przez Ministerstwo Cyfryzacji obowiązek posiadania adtresu do e-doręczeń, który miał wejść w życie dla części przedsiębiorców już w dniu 10 grudnia 2023 r., w związku z regulacją Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 285 z późn. zm.; dalej jako Ustawa), zostanie odroczony w czasie. Na dzień dzisiejszy tj. 23.11.2023 r. zgodnie z komunikatem opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji, po konsultacjach z podmiotami zobowiązanymi i na ich prośbę Ministerstwo zdecydowało o przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązku korzystania z doręczeń elektronicznych na dzień 30 grudnia 2023 r.

Dodatkowo Ministerstwo Cyfryzacji informuje, iż wystąpi z inicjatywą legislacyjną, która pozwoli przesunąć maksymalną datę wdrożenia e-doręczeń na dzień 1.01.2025 r.

Przesunięcie terminu z 10 grudnia na 30 grudnia nastąpi na podstawie zmiany komunikatu Ministra Cyfryzacji, publikowanego w Dzienniku Ustaw. Co więcej Minister Cyfryzacji planuje przedłożyć projekt ustawy, zmieniającej maksymalny termin wdrożenia na dzień 1.01.2025 r. Przypominamy, że aktualnie ustawa o doręczeniach elektronicznych przewiduje maksymalny termin, kiedy musi nastąpić wejście w życie obowiązku korzystania z e-doręczeń na 1.01.2024 r. Jak czytamy w ww. komunikacie, projekt ustawy zaproponowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, ma obejmować jedynie propozycje zmiany maksymalnej daty wdrożenia e-doręczeń z dnia 1.01.2024 r. na dzień 1.01.2025 r., co ma być zgodne z postulatami zainteresowanych. Wobec tego prawdopodobnie pozostałe terminy i harmonogram, poza wyżej wskazanymi, opisane przez nas we wcześniejszym artykule dt. e-doręczeń, powinny pozostać aktualne, tym niemniej będziemy te kwestie monitorować.

Z uwagi na dynamicznie zmieniające się ustalenia, będziemy informowali Państwa na bieżąco o każdej kolejnej aktualizacji.

W przypadku ewentualnych pytań odnośnie szczegółowych regulacji Ustawy, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Komentarze

0