Zyskaj z IP BOXEM

30.05.2019

W dniu 16 maja we współpracy z ABC TAX oraz Kancelarią Prawno-Patentową PORAJ przeprowadziliśmy szkolenie poświęcone instytucji tzw. IP BOX-u, o którym pisaliśmy tutaj.

Na szkoleniu omówione zostały m.in. prawa własności intelektualnej, które mogą pozwolić skorzystać firmie z IP BOX oraz czynniki wpływające na oszczędności podatkowe z tytułu IP BOX, jak:

  • dochody uzyskiwane z szeroko pojętych praw autorskich (np. praw autorskich do programu komputerowego, patentu, wzoru użytkowego, prawa ochronnego dla patentu na produkt leczniczy etc.),
  • rodzaj kosztów ponoszonych na powyższe prawa (koszty własne, koszty obce).

Szkolenie zostało bardzo pozytywnie odebrane przez liczną grupę słuchaczy.

Przy tej okazji ponownie przypominamy, że – działając w zespole złożonym z rzecznika patentowego, radców prawnych oraz doradców podatkowych – możemy kompleksowo pomóc Państwu w analizie możliwości skorzystania z IP BOX i w procesie jego wdrożenia w Państwa firmie.

W razie zainteresowania współpracą z nami prosimy o kontakt pod adresem biuro@abcgroupce.com

Komentarze

0