Zapowiedź kolejnej Tarczy Antykryzysowej

29.10.2020

Szanowni Państwo,

w dniu 27 października do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt przewiduje wsparcie rządowe dla branż najbardziej poszkodowanych w wyniku restrykcji, tj. m.in. branż fitness, ślubna, a także beauty, eventowa oraz gastronomiczna. Pomoc będzie uzależniona od dominującego kodu PKD (tak samo jak w przypadku tarczy dla turystyki, zwanej tarczą 5).

Zwolnienie ze składek ZUS pod warunkiem spadku obrotów

Projekt przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Warunkiem zwolnienia jest posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego, prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020 r., zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek, wykazanie, że przychód w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

Wnioski do ZUS można będzie składać do 31 stycznia 2021 r. Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania.

Świadczenie postojowe pod warunkiem spadku 40% obrotu

Projekt zakłada ponadto wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność gospodarczą w branżach: gastronomicznej, fitness, targowej, estradowej, filmowej, rozrywkowej i rekreacyjnej, fotograficznej i fizjoterapeutycznej. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego oraz uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu z tej działalności, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Będziemy na bieżące śledzić prace nad wyżej opisanym projektem i informować Państwa o  uchwalonej ustawie.

Komentarze

0