E-doręczenia – aktualizacja terminu wejścia w życie nowych obowiązków przedsiębiorców

09.01.2024

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż na skutek wydania najnowszego komunikatu przez Ministerstwo Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2764) obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń przez niektórych przedsiębiorców, został wyznaczony na dzień 1 października 2024 r.

Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązku stosowania e-doręczeń umożliwiła zmiana ustawy z dnia 12 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2699), która stanowiła, iż  termin określony w komunikacie ministra informatyzacji nie może być wcześniejszy niż dzień 30 marca 2024 r. i późniejszy niż dzień 1 stycznia 2025 r., o czym wspominaliśmy w naszym poprzednim wpisie (E-doręczenia, czyli kolejna zmiana terminu wejścia w życie nowych obowiązków przedsiębiorców).

W związku z tym, od dnia 1 października 2024 r. obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych będzie dotyczył:

  • osób wykonujących czynnie zawody zaufania publicznego takie jak: adwokat, radca prawny, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, rzecznik patentowy, notariusz oraz
  • podmiotów niepublicznych wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 30 grudnia 2023 roku.

Przypominamy, iż terminy dotyczące niniejszego obowiązku dla pozostałych podmiotów niepublicznych pozostają bez zmian tj. są następujące:

  • dla podmiotów wpisanych do KRS przed 30 grudnia 2023 r. – od 1 stycznia 2025 r;
  • dla podmiotów składających wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) po 31 grudnia 2023 r. oraz podmiotów niepublicznych wpisanych do CEIDG do 31 stycznia 2023 r., jeśli dokonają one zmian w CEIDG od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 r. – od 1 stycznia 2024 r;
  • dla podmiotów wpisanych do CEIDG przed 31 grudnia 2023 r. jeśli nie dokonały żadnych zmian w CEIDG od dnia 30 września 2025 r. do 30 września 2026 r. – od 1 października 2026 r.

Nie wykluczamy przy tym, że w okresie do dnia 1 października 2024 r. podejmowane będą działania zmierzające do nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych w najbardziej wątpliwych na ten moment aspektach, o czym – jeśli tylko takie działania będą podejmowane – będziemy Państwa na bieżąco informować.

W przypadku ewentualnych pytań odnośnie szczegółowych regulacji Ustawy, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Komentarze

0